آموزش
کافه زبان

کافه زبان ما به پناهندگان افغانستان این فرصت را می دهد تا مهارت های زبان آلمانی خود را در فضایی آرام و با چای یا قهوه تقویت کنند. هدف ما تشویق و فعال سازی آزادی بیان است. موضوعات گفتگو همیشه با توجه به علایق و نیازهای شرکت کنندگان انتخاب می شود.

دوره های تدریس خصوصی برای
پناهندگان از افغانستان

یار دوره های تدریس خصوصی به زبان انگلیسی، آلمانی فنی و ریاضیات را برای دانش آموزان (بلافاصله قبل از فارغ التحصیلی از مکتب) و کارآموزان از افغانستان ارائه می دهد. زبان تدریس آلمانی و فارسی/دری است.

تماس:
info@yaarberlin.de

پروژه “مرکز آموزش و مشاوره افغانستان” توسط صندوق ادغام دفتر ناحیه میته در برلین تمویل می شود. صندوق ادغام معیاری از مفهوم کلی سنای برلین برای ادغام و مشارکت پناهندگان است.