هموطن

هموطن یک پروژه پیشگام است که هدف آن تقویت کار داوطلبانه مردم افغانستان و کمک به آنها برای مشارکت در آلمان است. این پروژه از اقدامات مختلفی تشکیل شده است که به نیازهای پناهجویان افغان در آلمان پاسخ می دهد. به عنوان مثال، این پروژه نقش ارزشمند کار داوطلبانه در انجمن ها را به رسمیت می شناسد و پناهندگان افغان را تشویق می کند تا مشارکت کنند. به عنوان داوطلب، آنها به طور مستقل اطلاعاتی را در مورد زندگی در آلمان با کمک مربیان و محتوای رسانه ای به زبان فارسی/دری تهیه می کنند. سپس محتوا با دیگر پناهندگان افغان به اشتراک گذاشته می شود تا اطلاعاتی در دسترس آسان در مورد موضوعاتی مانند مسکن، اشتغال، آموزش، بهداشت و فرهنگ ارائه شود. این ارتباط به پناهندگان کمک می کند تا به خود متکی باشند و در محیط های جدید حرکت کنند.

هام وطن همچنین کلاس های زبان مادری را به زبان فارسی/دری برای کودکان افغان برگزار می کند. این کلاس‌ها برای حفظ میراث زبانی و فرهنگی و در عین حال بستری برای تبادل و پرورش حس تعلق فراهم می‌کنند.

این پروژه به ترویج مشارکت پناهندگان افغان در آلمان کمک می کند، مهارت ها و اعتماد به نفس پناهندگان را تقویت می کند و از فرزندان آنها در حفظ هویت فرهنگی خود حمایت می کند و در عین حال شانس آنها را برای آینده موفق در آلمان افزایش می دهد.

این پروژه توسط «کمیسیار دولت فدرال برای مهاجرت، پناهندگان و ادغام» تأمین مالی می شود. کمیسر دولت فدرال برای مبارزه با نژادپرستی» و توسط انجمن سازمان های افغان در آلمان VAFO. یار یکی از 9 سازمان عضو VAFO در سراسر این پروژه است.